During Loyalty Week we meet, discuss, observe and discover new trends and possibilities through educating events, seminars and courses within the field. For you who would like to be ahead in Customer Loyalty, CRM and Customer Experience. Check below to find the perfect events for you!

*The list is constantly being updated.

25th of September

The Park, Stockholm

Course: CX & Customer Journey Mapping *Held in Swedish

Kursen varvar teori, diskussion och upplevelsebaserat lärande, där gruppen rör sig mellan korta övningar och reflektion. Du lär dig grunderna i Customer Journey Mapping, får insikt i metodiken och hur du på bästa sätt kan komma igång i din egen organisation. Genom ett praktiskt case introduceras du till arbetssättet, tränas i att utgå från kundens perspektiv och att rita upp kundresan – och vad du gör efter det.

Du som deltagare får även kopplingen mellan kundresor och CX samt kunskap om vilka områden en organisation behöver fokusera på för att bli kundcentrerad.

Läs mer om kursen här

26th of September

The Park, Stockholm

ERFA: Fortsättning: Kundlojalitet & CRM - B2C *Held in Swedish

Denna ERFA-grupp inom kundlojalitet & CRM - B2C, vänder sig till dig som tidigare medverkat i en ERFA-grupp inom detta område hos oss. Arbetar du som kundklubbs- eller lojalitetsansvarig mot konsumentkunder?
Vill du lära dig mer och utbyta erfarenheter med andra i samma situation som du? Genom att delta i vår ERFA-grupp får du nya erfarenheter inom kundanalys, kundlojalitet, Customer Experience och hur du skapar lönsamhet i ditt CRM-arbete.

Läs mer om ERFA-gruppen här

27th of September

Hotel Rival, Stockholm

Breakfast seminar: Prediktiv analys i Machine Learning Studio

Random Forest tillsammans med Hitta.se visar hur Microsofts verktyg Machine Learning Studio binder samman enkelheten med att göra en prediktiv analys med driftsättningsmöjligheter som kommer få IT att älska analysavdelningen. Och hur man snabbt kan gå från analysidé till driftsatt analys och samtidigt bli mer älskad av IT.

Anmäl dig här

*Held in Swedish

27th of September

Hotel Rival, Stockholm

Conference: CUSTOMER LOYALTY CONFERENCE

Customer Loyalty Conference is for you who want the latest news within Customer Loyalty, CRM and CX. A day full of insights, hands-on tips and tons of inspiration from some of Sweden’s top experts and companies. During the day you will have the opportunity to network with your colleagues and share experiences with people in the same position as you.

Have a look at the program and speakers

27th of September

Hotel Rival, Stockholm

Dinner: Loyalty Networking Dinner

Do you want to become a Business Networking Expert? We continue the day with food & drinks, music and a lot of networking with inspiration from the Business Networking Expert of the year Elaine Eksvärd.

Read more here 

28th of September

The Park, Stockholm

Course: CRM & Kundutveckling - Fördjupningskurs *Held in Swedish

Denna heldagskurs kommer garanterat ge dig ökad insikt och många nya tips på hur du driver ett strategiskt CRM-arbete som genomsyrar hela organisationen och vilka delar som krävs för att du ska lyckas och ligga i framkant.

Lärare är Staffan Elinder och kursen hade hela 100% nöjda deltagare senast.

Detta kommer du lära dig

Partner Opportunities

2018 we expand Customer Loyalty Conference into a week of loyalty events. As a partner you can plan for your own event and invite our members. If you are interested please fill in your e-mail below and Mats will contact you about the different packages.